Bezpieczeństwo
i zgodność
w każdej organizacji


Z naszym wsparciem,  zgodność ze standardami bezpieczeństwa Twojej organizacji będzie na wymaganym poziomie

Wspieramy biznes w obszarze

 
weryfikacji zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa
Dokumentacji i wewnętrznych regulacjach
IT compliance as a service

Zgodność i bezpieczeństwo

Compliance i bezpieczeństwo IT są dzisiaj niezwykle ważnymi tematami dla wielu organizacji. Compliance odnosi się do przestrzegania określonych standardów, regulacji i przepisów, które mają na celu ochronę prywatności, bezpieczeństwo danych oraz zapobieganie oszustwom i nadużyciom. Natomiast bezpieczeństwo IT to ogół działań i technologii mających na celu zapewnienie ochrony przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością.

W dzisiejszych czasach coraz więcej organizacji przechowuje wrażliwe dane, takie jak dane personalne, informacje finansowe czy poufne dokumenty. Dlatego też ważne jest, aby wdrożyć odpowiednie procedury i technologie, które zapewnią bezpieczeństwo tych danych. Wiele firm decyduje się na wdrożenie standardów compliance, takich jak GDPR czy ISO 27001, aby zapewnić wysoki poziom ochrony danych.

Jednocześnie, należy pamiętać, że cyberprzestępcy stale udoskonalają swoje metody ataków, dlatego ważne jest ciągłe monitorowanie i aktualizacja zabezpieczeń IT. 

Compliance i bezpieczeństwo IT są nieodzowne dla organizacji, które przechowują wrażliwe dane. Wdrożenie odpowiednich procedur i technologii jest nie tylko wymogiem regulacyjnym, ale także pozwala na ochronę przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestępczością


Dzięki naszemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie dostarczyć usługi dopasowane do profilu działalności Państwa organizacji.

nasze analizy obejmują
  • ISO2700x
  • NIS2
  • Systemy ISMS
  • NIST 800-53
  • Rekomendację D
  • DORA
  • GDPR

Najsłabsze ogniwo

Zidentyfikowanie słabych punktów bezpieczeństwa IT jest kluczowe dla zapewnienia ochrony przed cyberatakami. 

- Przeprowadzamy oceny ryzyka
- Testy penetracyjne
- Audyt polityk i procedur
- Szkolimy w zakresie bezpieczeństwa IT

Nasze analizy opieramy o najlepsze praktyki rynkowe, służące określeniu poziomu dojrzałości.


Nasz zespół

Nasz zespół to osoby z wieloletnim doświadczeniem w obszarze Bezpieczeństwa IT i Ochrony danych

Certyfikaty w posiadaniu naszych konsultantów:
CISSP  | CISM  |  CISA |  CDPSE |  CRISC  | Security+ | AgilePM

Skupiamy się na rozwiązaniach.